Giới thiệu

Trường Ngoại ngữ - Đại học Duy Tân đào tạo các ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Trung, và tiếng Anh ở 3 cấp độ: Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân hoàn toàn phù hợp cho các bạn trẻ yêu thích học ngoại ngữ khởi động một kế hoạch học tập mới

Giới thiệu

Chương trình Đào tạo

TUYỂN SINH

Tin tức

Giảng viên Đại học Duy Tân được Biểu dương trong Chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng”

Giảng viên Đại học Duy Tân được Biểu dương trong Chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng”

Tháng Giêng 11, 2022
“Tôi yêu Đà Nẵng” là chương trình tổng kết 5 năm (2017-2021), nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944)...

Công bố

 • Impact of Project Based Learning Approach on Higher Education in Teaching Communication Skills: A Case in Vietnam - 2021,
  Tiến SĩGiang Thị Minh Trần
 • Tôn Nữ Mỹ Nhật. “A proposed revised version of the scoring rubrics of VTEP 3-5 level”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 01 (45) (2021) - 1-9. - 2021,
  Phó Giáo SưNhật Nữ Mỹ Tôn
 • A study on modality in English-medium research articles - 2020,
  Phó Giáo SưNhật Nữ Mỹ Tôn
 • La Duy Tan, Le Thi Ngoc Cam, Korea's and Vietnam's Encounter and Reaction towards Western Ideas in the Flux of Western Intervention: Focusing on Selective Factors from the Seventeenth to mid-Nineteenth Century, Science & Technology Development Journal - Social Sciences & Humanities, 4(4) - 2020,
  Tiến SĩCẦM THỊ NGỌC LÊ
 • Phạm Thị Anh Thư, La Duy Tân, Trần Thị Nam Trân, Lê Thị Ngọc Cầm*, ‘Nguồn gốc và đặc trưng của nghi thức Người mù tụng kinh ở Hàn Quốc’, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân, 04 (41), - 2020,
  Tiến SĩCẦM THỊ NGỌC LÊ

Cơ sở vật chất

Đại học Duy Tân A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.