Giới thiệu

Trường Ngoại ngữ - Đại học Duy Tân đào tạo các ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Trung, và tiếng Anh ở 3 cấp độ: Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân hoàn toàn phù hợp cho các bạn trẻ yêu thích học ngoại ngữ khởi động một kế hoạch học tập mới

Chương trình Đào tạo

TUYỂN SINH

Tin tức

Hội nghị Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Sư phạm năm 2021

Tháng Ba 26, 2021
Sáng ngày 25/3/2021, Hội nghị Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 đã được diễn ra tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Tại Hội...

Công bố

 • A study on modality in English-medium research articles - 2020,
  Phó Giáo SưNhật Nữ Mỹ Tôn
 • La Duy Tan, Le Thi Ngoc Cam, Korea's and Vietnam's Encounter and Reaction towards Western Ideas in the Flux of Western Intervention: Focusing on Selective Factors from the Seventeenth to mid-Nineteenth Century, Science & Technology Development Journal - Social Sciences & Humanities, 4(4) - 2020,
  Tiến SĩCẦM THỊ NGỌC LÊ
 • Phạm Thị Anh Thư, La Duy Tân, Trần Thị Nam Trân, Lê Thị Ngọc Cầm*, ‘Nguồn gốc và đặc trưng của nghi thức Người mù tụng kinh ở Hàn Quốc’, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân, 04 (41), - 2020,
  Tiến SĩCẦM THỊ NGỌC LÊ
 • Phạm Thị Anh Thư, La Duy Tân, Trần Thị Nam Trân, Lê Thị Ngọc Cầm, ‘Nguồn gốc và đặc trưng của nghi thức Người mù tụng kinh ở Hàn Quốc’, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân, 04 (41) - 2020,
  Thạc sĩTHƯ THỊ ANH PHẠM
 • Semantic features based on deduction of collocations of cognitive non-factive verbs and epistemic adverbs - DTU Journal of Science & Technology - 2020,
  Tiến SĩGiang Thị Minh Trần

Cơ sở vật chất

A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.