star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Trường Ngoại ngữ - Đại học Duy Tân

Văn phòng

Phòng 320 - K7/25 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số Điện thoại

0236.3827 111 (Ex.320)

Email

truongngoaingu@duytan.edu.vn

Khoa Tiếng Anh

Văn phòng

Phòng 303, K7/25 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số Điện thoại

084-2363.3827111(303)

Email

khoatienganh@duytan.edu.vn

Khoa Tiếng Trung

Văn phòng

K7/25 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số Điện thoại

(+84)2363.827111 (Ex.512)

Email

khoatiengtrung@duytan.edu.vn

Khoa Tiếng Hàn

Văn phòng

03 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Số Điện thoại

(+84)2363.827111 (Ex.511)

Email

khoatienghan@duytan.edu.vn

Khoa Tiếng Nhật

Văn phòng

03 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Số Điện thoại

Email

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!