star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hội thảo khoa học “Đánh giá việc dạy và học của 2 học phần Nói và Viết tiếng Việt tại Trường Đại học Duy Tân”


Để việc dạy và học hai học phần trên mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH & NV) - Trường Ngoại ngữ - Khoa học Xã hội (NN-KHXH), trường Đại học Duy Tân tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học: Đánh giá việc dạy và học của 2 học phần Nói và Viết tiếng Việt tại Trường Đại học Duy Tân” sau gần 20 năm áp dụng nội dung đào tạo này.

Thời gian: 8h00 ngày 25/12/2021

Hình thức: Trực tiếp và online qua Zoom

Link Zoom: https://duytan.zoom.us/j/94960415454?pwd=MUYxMUdYQVh1enJSZ3F6dy82UGdrZz09 (ID: 94960415454, passcode: 304014)

Hội thảo sẽ là cách đặt vấn đề để các nhà nghiên cứu và quý Thầy Cô nhìn nhận về công tác giảng dạy trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các bạn sinh viên trao đổi, thảo luận, góp ý về phương pháp giảng dạy nhằm mong muốn đem lại chất lượng dạy và học hiệu quả hơn nữa trong việc đào tạo các môn kỹ năng mềm nói chung và hai học phần Nói, Viết tiếng Việt nói riêng.