star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Giới thiệu Khoa Tiếng Hàn


Đội ngũ Giảng viên khoa Tiếng Hàn - Trường Ngoại Ngữ - ĐH Duy Tân

1. Khoa Tiếng Hàn Trường Đại học Duy Tân ra đời trong bối cảnh ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc được đưa vào giảng dạy tại Việt Nam đã trên 20 năm, tập thể giảng viên Khoa Tiếng Hàn học hỏi, đúc kết các kinh nghiệm, bài học quý báu trong ngành để xây dựng chương trình đào tạo với phương châm “Học trên nền tảng thực tiễn – Lấy người học làm trung tâm” nhằm đào tạo ra các cử nhân tiếng Hàn có năng lực tiếng Hàn tốt, nghiệp vụ giỏi, có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp ngay sau khi ra trường với 2 chuyên ngành:

+ Tiếng Hàn Biên Phiên Dịch

+ Tiếng Hàn Du Lịch

2. Với phương châm đó, Khoa Tiếng Hàn đặc biệt chú trọng tuyển chọn đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm truyền đạt các kiến thức bám sát thực tế cho sinh viên. Đặc biệt, sinh viên được học 100% với giảng viên người Hàn Quốc từ năm thứ nhất trong môn Ngữ âm và môn Nói, nhằm hạn chế tối đa phát âm sai cho sinh viên. Đồng thời, với đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm người Hàn Quốc dồi dào, sinh viên có nhiều cơ hội thực tập giao tiếp với người bản xứ ngay tại trường, nâng cao khả năng phản xạ trong giao tiếp.  

3. “Lấy người học làm trung tâm” không chỉ thực hiện trong giờ lên lớp mà còn tiến hành thực tế thông qua các Câu lạc bộ học thuật như: Câu lạc bộ tiếng Hàn và Câu lạc bộ Tiếng Anh. Tại đây, sinh viên có thể thoải mái thực hành giao tiếp tiếng Hàn, tiếng Anh, thực hành phiên dịch, thực hành hướng dẫn tour du lịch bằng tiếng Hàn và trao đổi để hiểu sâu hơn bài học. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội bộ lộc tài năng và đam mê của bản thân với Câu lạc bộ KPop và Câu lạc bộ Taekwondo hoạt động hàng tuần dưới sự hỗ trợ của giảng viên trong Khoa.