star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch sử


Lịch sử hình thành:

Trường Ngoại ngữ - Đại học Duy Tân được thành lập vào tháng 9 năm 2020, tiền thân chính là Viện Ngôn ngữ - Đại học Duy Tân. Trường Ngoại ngữ dựa trên sự hợp nhất của 3 khoa: Khoa Tiếng Anh , Khoa Tiếng Trung, Khoa Tiếng Hàn và Khoa Tiếng Nhật

Trường Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Duy Tân với mong muốn trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín trong nước với 3 cấp độ: Cử nhân; Thạc sĩ; và Tiến sĩ trong lĩnh vực ngoại ngữ.