star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

TỔNG QUAN


Trường Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Duy Tân chính thức được thành lập vào tháng 9 năm 2020 với nhiệm vụ đào tạo ở 3 cấp độ: Tiến sĩ, Thạc sĩ và Đại học cho các ngôn ngữ: Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh), Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung), Ngôn ngữ Hàn quốc (Tiếng Hàn), Ngôn ngữ Nhật Bản (Tiếng Nhật) và các ngôn ngữ nước ngoài khác. 

Hiện tại trường có 04 khoa đào tạo ngoại ngữ, đó là: Khoa tiếng Anh, Khoa tiếng Trung, Khoa tiếng Hàn và Khoa tiếng Nhật. 

Tiền thân của trường Ngoại ngữ là Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Duy Tân  được thành lập vào Ngày 15/8/1995 theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHDT của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân.

Qua nhiều năm đào tạo ngoại ngữ, do yêu cầu của xã hội, khoa đã không ngừng phát triển, lượng giảng viên và sinh viên ngày càng tăng lên; vì vậy nhà trường đã hình thành các khoa riêng biệt và được lấy tên là Viện Ngôn ngữ. 

Sinh viên học tập với giảng viên người nước ngoài tại giảng đường Đại học Duy Tân

Do yêu cầu phát triển của Trường Đại học Duy Tân, phấn đấu trở thành Đại học Duy Tân có quy mô lớn hơn và có uy tín trong khu vực và trên thế giới, lãnh đạo Trường Đại học Duy Tân quyết định lành lập 05 trường thành viên trong đó có Trường Ngoại ngữ


Trường Ngoại ngữ hiện nay có 04 khoa: 


- Khoa Tiếng Anh;


- Khoa Tiếng Trung;


- Khoa Tiếng Hàn;

 

- Khoa Tiếng Nhật.

 

Mục tiêu đào tạo của các khoa là đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ có trình độ đại học trở lên với các chuyên ngành ngành Biên - Phiên dịch, Du lịch, Sư phạm để phục vụ cho các cơ quan đối ngoại, hợp tác quốc tế, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài và nhiều lĩnh vực khác. 

 

Hằng năm Trường tuyển sinh hàng trăm sinh viên đến từ mọi miền của tổ quốc, đặc biệt trường còn có sinh viên nước ngoài đến tham gia học tập, thực tập và giao lưu.

 
Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường hiện nay là 90 người, trong đó có 01 Giáo sư, 02 Phó Giáo sư, 08 Tiến sĩ, 53 Thạc Sỹ và 11 Học viên Cao học

 

Về nghiên cứu khoa học: 

 

Hầu hết các giảng viên trong trường đều tham gia nghiên cứu khoa học hàng năm với những công trình nghiên cứu cấp khoa, cấp trường và cấp bộ, thêm vào đó là những ngân hàng đề thi cho các môn học. Một số giảng viên thường xuyên viết báo tham gia các tạp chí, hội thảo quốc gia và quốc tế và đã có những bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI và Scopus. Tuy chỉ là thành công ban đầu nhưng đây chính là nền tảng chắc chắn để phát triển nghiên cứu khoa học của Trường Ngoại ngữ sau này. 

 

Đặc biệt hàng năm các giảng viên còn hướng dẫn cho sinh viên làm các đề tài nghiên cứu khoa học là cơ sở để phát triển khả năng học thuật của sinh viên sau này để học lên bậc cao hơn là thạc sĩ và tiến sĩ.

 

Cơ hội việc làm cho sinh viên:

 

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt 95%, nhiều cựu sinh viên đã đạt những vị trí khá cao trong công việc.