star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiếng Anh Du lịch

1. Mục tiêu chung

- Đào tạo Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Anh văn du lịch có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế hội nhập quốc tế.

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh-Mỹ.

- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức đối tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

- Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội, lễ tân, khách sạn,…

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ du lịch, điều hành tour

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức:

- Sinh viên tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Anh văn Du lịch được trang bị những kiến thức về ngôn ngữ Anh như: Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành ẩm thực, nhà hàng, khách sạn và du lịch; Văn hóa và văn minh Việt Nam; Văn hóa Anh - Mỹ; Văn học Anh - Mỹ; Biên - Phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh theo chủ đề liên quan đến du lịch, ẩm thực, nhà hàng và khách sạn. Được cung cấp những kiến thức và kỹ năng về Du lịch như: Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch, Nghiệp vụ Nhà hàng, Tiếp thị Du lịch, Quản trị Nhân lực trong Du lịch, Lễ tân, Tài nguyên Du lịch,...

2.2. Kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng giải quyết vấn đề:

- có kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

- có kỹ năng nghe và nói tiếng Anh tương đối thành thạo đáp ứng được yêu cầu về chuẩn tiếng Anh cần có đối với các vị trí trong ngành du lịch như nhân viên lễ tân, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều hành tour

- có kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng như Microsoft như Word, Excel, PowerPoint.

- có kỹ năng giao tiếp tốt trước công chúng bằng tiếng Anh và tiếng Việt

- có kỹ năng giải quyết một số vấn đề thuộc nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lễ tân và nhân viên điều hành.

2.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm

- có kỹ năng làm việc nhóm, biết phối hợp và hoàn thiện các dự án chung thuộc về du lịch

2.3. Thái độ

Quan tâm đến sự phát triển của cơ quan

- Có lòng yêu người, yêu thiên nhiên

- Có lòng yêu nghề

- Có tinh thần cầu tiến

- Có tinh thần học tập suốt đời: Luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới

2.4. Hành vi:

- Chấp hành pháp luật của Nhà nước, của cơ quan:

- Chấp hành sự phân công công tác của đơn vị

- Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực bản thân

-  Có phẩm chất chính trị tốt và có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng và Tổ quốc.

3. Mục tiêu nghề nghiệp

- Đào tạo sinh viên chuyên ngành Anh văn du lịch có đủ kiến thức và kỹ năng để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

            * Nhân viên lễ tân ở các khác sạn lớn hoặc các khu Resort

            * Hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Anh

            * Trợ lý cho các trưởng bộ phận ở các khách sạn

            * Trợ lý giám đốc

            * Nhân viên Marketing cho các dự án du lịch

- Ngoài ra nếu vì những lý do khác, sinh viên không thể hoặc không muốn làm việc trong chuyên ngành đã được đào tạo, sinh viên vẫn có thể làm việc trong các doanh nghiệp có nhu cầu về nhân viên được trang bị kỹ năng tiếng Anh tốt.

 

Sinh viên ngành Tiếng Anh Du lịch tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Duy Tân