star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh - Mỹ.

- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức đối tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

- Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác Biên-Phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội,…

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hóa - văn minh của các nước cộng động Anh ngữ.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh Biên - Phiên dịch có kiến thức rộng và có khả năng vận dụng tiếng Anh trong công tác biên phiên dịch; hiểu biết khá sâu về lý thuyết dịch và kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh để có thể dịch các thể loại văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. Ngành Tiếng Anh Biên - Phiên dịch tại trường Ngoại Ngữ - Đại học Duy Tân không chỉ trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp mà còn trang bị cho sinh viên các kiến thức về văn hoá và khoa học kỹ thuật.

2.2. Kỹ năng

2.2.1.          Kỹ năng giải quyết vấn đề:

-  Có kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường

-         Có kỹ năng nắm bắt và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Biên – Phiên dịch các tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

-         Có kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

-         Có kỹ năng giao tiếp tốt trước công chúng bằng tiếng Việt

2.2.2.          Kỹ năng làm việc nhóm:

-         Có kỹ năng làm việc nhóm tốt, biết phối hợp và hoàn thiện các dự án chung.

-         Có kỹ năng quản lí thực hiện các dự án chuyên ngành về Biên – Phiên dịch

2.2.3. Kỹ năng Biên – Phiên dịch tiếng Anh:

Biên dịch thành thạo các văn bản thuộc các thể loại báo cáo kinh tế-xã hội, báo cáo văn hóa xã hội, các văn bản khoa học, các bản tin thời sự từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.

- Biên dịch được các văn bản thuộc thể loại văn chương từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

- Phiên dịch được ở các hội nghị, hội thảo, và các cuộc đàm thoại trong kinh doanh, chính trị và đàm thoại thông thường.

2.3. Thái độ

Quan tâm đến sự phát triển của cơ quan

- Có lòng yêu người, yêu thiên nhiên

- Có lòng yêu nghề

- Có tinh thần cầu tiến

- Có tinh thần học tập suốt đời: Luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới

2.4. Hành vi:

- Chấp hành pháp luật của Nhà nước, của cơ quan:

- Chấp hành sự phân công công tác của đơn vị

- Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực bản thân

-  Có phẩm chất chính trị tốt và có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng và Tổ quốc

3. Mục tiêu nghề nghiệp

- Đào tạo sinh viên chuyên ngành Biên –Phiên dịch có đủ kiến thức và kỹ năng để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

            * Cán bộ biên phiên dịch của các Sở ngoại vụ

            * Cán bộ biên phiên dịch cho các dự án phi chính phủ

            * Cán bộ biên phiên dịch ở các cơ quan có sử dụng tiếng Anh

            * Thông dịch viên và biên dịch viên tự do

Ngoài ra nếu vì những lý do khác, sinh viên không thể hoặc không muốn làm việc trong chuyên ngành đã được đào tạo, sinh viên vẫn có thể làm việc trong các doanh nghiệp có nhu cầu về nhân viên được trang bị kỹ năng tiếng Anh tốt.

             Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp và tận tâm của tổ Anh văn Biên Phiên dịch- khoa Tiếng Anh, trường Ngoại ngữ, Đại học Duy Tân