star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Tiếng Hàn

Tiếng Hàn Du lịch

Mã ngành: 7220210

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Văn, Ngoại ngữ

2. Toán, Sinh, Ngoại ngữ

3. Toán, Sử, Ngoại ngữ

4. Toán, Địa, Ngoại ngữ

1. Toán, Văn, Ngoại ngữ

2. Toán, Sinh, Ngoại ngữ

3. Toán, Sử, Ngoại ngữ

4. Toán, Địa, Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Hàn Quốc: Cơ hội làm việc trong doanh nghiệp quốc tế

Ngôn ngữ Hàn Quốc: Cơ hội làm việc trong doanh nghiệp quốc tế

26/01/2021
Mối quan hệ hợp tác về kinh tế, xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã mở ra nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực thành thạo tiếng Hàn cho các công ty và doanh nghiệp
Phương thức đăng ký chuyên ngành Tiếng Hàn Du lịch

Phương thức đăng ký chuyên ngành Tiếng Hàn Du lịch

30/12/2020
Đào tạo những cử nhân thành thạo tiếng Hàn, có kiến thức về đất nước, văn hóa - xã hội Hàn Quốc, đặc biệt có kiến thức tổng quan về du lịch, lữ hành, điều hành tour...