star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

CHƯƠNG TRÌNH

Tiếng Anh Du lịch

Tiếng Anh Du lịch

1. Mục tiêu chung - Đào tạo Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Anh văn du lịch có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong...
Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

1. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt...
Tiếng Hàn Du lịch

Tiếng Hàn Du lịch

1. Tổng quan ngành Trong nhiều năm trở lại đây, mối quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển rất thuận lợi với nhiều hoạt động hợp tác...
Tiếng Hàn Biên - Phiên dịch

Tiếng Hàn Biên - Phiên dịch

1. Tổng quan ngành Trong nhiều năm trở lại đây, mối quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển rất thuận lợi với nhiều hoạt động hợp tác...
Tiếng Trung Du Lịch

Tiếng Trung Du Lịch

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo Tiếng Trung Du lịch nhằm đào tạo ra những cử nhân tiếng Trung có các khả năng sau: Có kiến thức chung...
Tiếng Trung Biên - Phiên Dịch

Tiếng Trung Biên - Phiên Dịch

1. Mục tiêu đào tạo Sau khi hoàn thành chương trình học Tiếng Trung Biên - Phiên dịch, sinh viên được trang bị những kiến thức sau: Có kiến thức...
Tiếng Nhật Du Lịch

Tiếng Nhật Du Lịch

TIẾNG NHẬT DU LỊCH Chuyên ngành Tiếng Nhật Du Lịch Khi đi làm, bạn sẽ thấy rằng trình độ ngoại ngữ có vai trò quan trọng như thế nào trong việc phát...
Tiếng Nhật Biên Phiên Dịch

Tiếng Nhật Biên Phiên Dịch

MÔ TẢ CHUYÊN NGÀNH TIẾNG NHẬT BIÊN - PHIÊN DỊCH Tổng quan ngành Trong thực tế khi muốn làm việc tại các công ty Nhật Bản, thành thạo ngôn ngữ Nhật...