star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Tiếng Trung Quốc


Số lượng sinh viên theo học tiếng Trung Quốc ngày một gia tăng

Sinh viên ngành Tiếng Trung Quốc tại ĐH Duy Tân có cơ hội việc làm rất lớn ngay sau khi tốt nghiệp, có thể đảm nhận rất nhiều vị trí công việc, như:

Làm biên dịch viên, phiên dịch viên, biên tập viên, có khả năng làm việc độc lập trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương thông thường, biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này còn có thể làm thư ký văn phòng, trợ lý đối ngoại, hướng dẫn viên du lịch, có khả năng làm việc trong văn phòng các công ty nước ngoài, liên doanh hoặc công ty Việt Nam, phụ trách các mảng công việc liên quan đến đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu, du lịch với các đối tác nước ngoài, tham gia đàm phán, giao dịch, kí kết hợp đồng kinh doanh, theo dõi hợp đồng liên quan, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, tổ chức các tour du lịch, xử lý các công việc có liên quan đến năng lực nói, viết tiếng Trung Quốc.

Có khả năng nghiên cứu, trở thành các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và học lên trình độ sau đại học. Ngoài ra, sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này còn có thể tham gia giảng dạy ngôn ngữ Trung Quốc.