star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra


Lễ trao bằng tốt nghiệp của sinh viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành Biên phiên dich tháng 12/2020

Trình độ tiếng Anh:  1 trong các chứng chỉ 

  •  5.5 IELTS
  •  520 TOEFL PBT quốc tế
  •  55 TOEFL iBT
  •  B2 CEFR 

Trình độ ngoại ngữ 2:  

  • Tiếng Trung: HSK 2 hoặc    
  • Tiếng Nhật: N5 hoặc    
  • Tiếng Hàn: TOPIK 2

Tin học:     

- Chứng chỉ B hoặc    

- Chứng chỉ Kỹ thuật viên (Do TTTH-ĐHDT cấp) hoặc    

- Bằng Trung cấp Tin học trở lên. 

Trường hợp không có những chứng chỉ trên thì phải tham gia kỳ thi khảo sát chung của Trường.