star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra


Ngành học biên phiên dịch tiếng Nhật sẽ đào tạo các kiến thức cần thiết về ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), văn hoá - con người - lịch sử - văn học Nhật Bản cho sinh viên, đảm bảo cho việc tích luỹ đủ sâu rộng và toàn diện các khía cạnh liên quan đến Nhật Bản.

Trang bị cho sinh viên về thủ thuật, kỹ năng biên phiên dịch và những đặc thù trong lĩnh vực dịch thuật.

Đào tạo các thuật ngữ, kiến thức cơ bản về các lĩnh vực chuyên ngành như du lịch, thương mại và trang bị thêm các kiến thức bổ trợ như tin học, ngoại ngữ 2, giao tiếp liên văn hoá...

Ngoài việc chú trọng kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, sinh viên Duy Tân còn được bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng “mềm” như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trước đám đông,...

Ngoài ra, chương trình hợp tác đào tạo Việt – Nhật của Đại học Duy Tân như trao đổi sinh viên, thực tập doanh nghiệp, nâng cao trình độ tiếng Nhật cùng cơ hội thực tập có lương tại Nhật Bản (Intership), cũng như là cơ hội du học tại đất nước mặt trời mọc… đều đang rộng mở với các em – những sinh viên biết nắm bắt cơ hội và cố gắng trong học tập.