star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra


- Sử dụng thành thạo các kỹ năng trong tiếng Nhật gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt trước công chúng bằng tiếng Việt và tiếng Nhật.

- Có kỹ năng hướng dẫn du lịch; khả năng thuyết minh chuyên sâu, lưu loát về các danh lam thắng cảnh, ẩm thực, nhà hàng, khách sạn để quảng bá được du lịch của Việt Nam với du khách quốc tế bằng tiếng Nhật.

- Có kỹ năng đọc, nắm bắt và chuyển ngữ các tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Việt để giới thiệu được du lịch Nhật Bản cho du khách Việt Nam.

- Vận dụng tốt các kỹ năng về nghiệp vụ lễ tân tại các khách sạn, resort.

- Có kỹ năng làm việc nhóm tốt, biết phối hợp và hoàn thiện trong công việc chung.