star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Cơ hội việc làm


Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Nhật du lịch có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn:

- Hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Nhật

- Trợ lý giám đốc, trưởng các bộ phận cần sử dụng đến tiếng Nhật

- Chuyên viên phụ trách các bộ phận lưu trú, tiếp thị, lễ tân, chăm sóc khách hàng tại các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch hoặc các công ty du lịch.

- Quản trị - điều hành - thiết kế tour tại các công ty du lịch trong và ngoài nước.

- Chuyên viên marketing, tổ chức sự kiện, giao dịch thương mại, văn phòng trong các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Nhật.

- Nghiên cứu; hoặc giảng dạy tiếng Nhật tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông...