star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thành tích Nghiên cứu


 • Bằng khen cấp Bộ ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: Tôn Nữ Mỹ Nhật ,
 • Giải Nhì Cuộc thi viết thư Tiếng Hàn lần thứ 5 ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: PHẠM THỊ ANH THƯ ,
 • Giải Nhất Cuộc thi nói tiếng Hàn lần thứ 4 ( Năm: 2018 )
  Tác giả Giải thưởng: PHẠM THỊ ANH THƯ ,
 • Học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc - Viện nghiên cứu trung ương Hàn quốc học cho chương trình học Thạc sĩ ( Năm: 2017 )
  Tác giả Giải thưởng: PHẠM THỊ ANH THƯ ,
 • Bằng khen cấp Bộ ( Năm: 2015 )
  Tác giả Giải thưởng: Tôn Nữ Mỹ Nhật ,
 • Bằng khen Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam ( Năm: 2012 )
  Tác giả Giải thưởng: Tôn Nữ Mỹ Nhật ,
 • Bằng khen Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Tỉnh Bình Định ( Năm: 2012 )
  Tác giả Giải thưởng: Tôn Nữ Mỹ Nhật ,
 • HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾN SĨ TẠI AKS ( Năm: 2011 )
  Học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc - Viện Nghiên cứu Trung ương Hàn Quốc học cho chương trình học Tiến sĩ (2011-2014)
  Tác giả Giải thưởng: LÊ THỊ NGỌC CẦM ,
 • HỌC BỔNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ƯU TÚ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CỦA TẬP ĐOÀN AMOREPACIFIC ( Năm: 2008 )
  Tác giả Giải thưởng: LÊ THỊ NGỌC CẦM ,
 • HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC INHA ( Năm: 2007 )
  Học bổng toàn phần Chính phủ Hàn Quốc BK21 cho chương trình học Thạc sĩ (2007-2009)
  Tác giả Giải thưởng: LÊ THỊ NGỌC CẦM ,
 • HỌC BỔNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ƯU TÚ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CỦA TẬP ĐOÀN AMOREPACIFIC ( Năm: 2007 )

  Học bổng 2 năm liên tiếp cho học viên cao học ưu tú các nước Đông Nam Á của Tập đoàn Amorepacific (2007-2009)


  Tác giả Giải thưởng: LÊ THỊ NGỌC CẦM ,
 • GIẢI 3 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ( Năm: 2006 )
  Tác giả Giải thưởng: LÊ THỊ NGỌC CẦM ,
 • Học bổng các học kỳ tại Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐH Đà Nẵng
  Tác giả Giải thưởng: PHẠM THỊ ANH THƯ ,
 • Giải ba nghiên cứu khoa học Cấp Đại học Đà Nẵng
  Tác giả Giải thưởng: PHẠM THỊ ANH THƯ ,
 • Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố Đà Nẵng
  Tác giả Giải thưởng: PHẠM THỊ ANH THƯ ,
 • Đạt 1 đẳng Kì thi lên đai môn Taekwondo
  Tác giả Giải thưởng: PHẠM THỊ ANH THƯ ,
 • Giải Nhì Hội thi thuyết trình chào mừng 80 năm ngày thành lập Ban Tuyên giáo TƯ
  Tác giả Giải thưởng: PHẠM THỊ ANH THƯ ,
 • Giải Ba kì thi học sinh giỏi môn Văn Tỉnh Quảng Nam
  Tác giả Giải thưởng: PHẠM THỊ ANH THƯ ,