star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Tiếng Anh

Tiếng Anh Biên - Phiên Dịch

Mã ngành: 7220201

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Văn, Anh

2.Sử, Văn, Anh

3. Văn, Địa, Anh

4. Toán, Lý, Anh

1. Toán, Văn, Anh

2. Sử, Văn, Anh

3. Văn, Địa, Anh

4. Văn, Anh, KHTN

Tổng quan ngành Tiếng Anh Biên Phiên Dịch

Tổng quan ngành Tiếng Anh Biên Phiên Dịch

27/01/2021
Thế giới mở cửa, nhu cầu nhân lực Biên - Phiên dịch tiếng Anh phục vụ công tác giao lưu, đối ngoại của các cơ quan, doanh nghiệp lớn hơn bao giờ hết.
Thông tin Tuyển sinh Chuyên ngành Anh Văn - Biên Phiên Dịch

Thông tin Tuyển sinh Chuyên ngành Anh Văn - Biên Phiên Dịch

26/12/2020
Với những chương trình tiên tiến và quốc tế đang được triển khai ở Trường, Khoa Tiếng Anh - Trường Ngoại Ngữ - Đại học Duy Tân đặc biệt đã phát triển mạnh chuyên...
Đôi nét về Nghề Biên Phiên Dịch - Top ngành thu nhập cao

Đôi nét về Nghề Biên Phiên Dịch - Top ngành thu nhập cao

01/07/2021
Ngành biên dịch là công việc chuyển đổi văn bản giữa các loại ngôn ngữ với nhau. Do là công việc liên quan đến ngôn ngữ nên biên dịch viên cần nắm vững ngôn ngữ...